Medicina pentru tine

Vrem să stabilim un standard înalt în serviciile medicale din Spitalul Municipal Motru, cu cei mai buni medici, respect şi grija pentru oameni.

Află mai multe

Recomandări COVID-19

Recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19)

Află mai multe

Servicii medicale oferite de secţiile şi compartimentele spitalului

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate şi a medicilor din unităţile de asistenţă medico-socială care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale, bolilor cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament, internărilor obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmării penale.

Aceste servicii constau în:

  • consultaţii;
  • investigaţii;
  • stabilirea diagnosticului;
  • tratamente medicale şi/sau chirurgicale;
  • îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă.

 

 

ADRESE ALE SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU CU AVIZUL PRIMARIEI MOTRU

ADRESA DSP GORJ - MINISTERUL SANATATII