Transparenta veniturilor salariale conform art. 33 din Legea cadru nr. 153 / 2017

  Consumul de medicamente

   Buget de venituri si cheltuieli/Situatii Financiare

    Contracte

     Norma de hrană