Informații privind externarea pacienților

 • i se elibereaza de catre medicul curant scrisoare medicala catre medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, dupa caz, evaluarea starii de sanatate a pacientului la momentul externarii si indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului);
 • recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat;
 • recomandari privind un stil de viata sanatos;
 • i se elibereaza la externare biletul de iesire, intocmit de medicul curant;
 • reteta compensata/gratuita daca persona este asigurata;
 • concediu medical (la cerere);
 • decont de cheltuieli.

CONDITII DE EXTERNARE
INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA

Daca pacientul solicita concediu medical acesta se elibereaza numai in baza unei Adeverinte  de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate in ultimele 12 luni.
Biletul de iesire, scrisoarea medicala, retetele, concediile medicale, biletele de trimitere (acolo unde este cazul) se ridica de catre pacient/apartinatorul legal/parinte, pe baza actului  de identitate.
În functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi  comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înaintea zilei externării. 
Pacientul va prezenta obligatoriu la externare cardul de sanatate si cartea de identitate. 
Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală . Aceştia din urmă vor transmite scrisoarea medicală medicului de familie.

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicală;
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Adeverinţă medicală (după caz);
 • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
 • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • Recomandari de ingrijire la domiciliu (dupa caz);
 • Recomandari pentru ingrijiri paliative (dupa caz);

În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant  consemnează în foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în 
cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Urmarirea pentru o perioada de timp, in conditii ambulatorii, a pacientilor externati

Pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în registrul de internări.
Se eliberează biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
Se va elibera scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.

Pacientul va primi informaţii scrise despre:
1. afecţiunea de care suferă,
2. planul de tratament, planul de ingrijiri
3. posibile complicaţii,
4. regimul igieno-dietetic,
5. obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim,
6. prezentarea de urgenţă la medic (de familie/spital) la orice semn de agravare a bolii,
7. ingrijirea la domiciliu/paleativa, daca este cazul,
8. dispozitivele medicale, daca este cazul

Pacientul va primi de asemnea informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:

1. ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului,
2. ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic,
3. respectarea planului terapeutic şi de viaţa